Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu przede wszystkim rekompensuje szkody poniesione w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego. Dotyczy to zarówno szkód osobistych, jak i majątkowych. Polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do właściciela.

Mężczyzna siedzi za kierownicą pojazdu.
Wszyscy słyszeliśmy o tej polityce, ale czy naprawdę rozumiemy, przed czym nas chroni? Dowiedz się, co obejmuje ubezpieczenie OC.

Co to jest ubezpieczenie OC i jak działa?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe, co oznacza, że ​​jego zakres jest określony przepisami prawa i jest jednolity we wszystkich przedsiębiorstwach. Według niego odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje „jeżeli właściciel lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu, skutkującej śmiercią, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”

Co to oznacza pod względem zastosowania?

Co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samochodu i kiedy ma zastosowanie? Innymi słowy, gdy wyrządzimy komuś szkodę (osobową lub majątkową) w wyniku prowadzenia pojazdu, włączy się ubezpieczenie OC komunikacyjne. Co ważne, szkody powstałe w wyniku ruchu pojazdu obejmują szkody spowodowane wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu, i rozładunku, a także szkody spowodowane zatrzymaniem, parkowaniem lub parkowaniem. Często pomijamy te elementy przy rozważaniu zakresu ubezpieczenia OC.

Zastrzeżenia

Ważne jest, aby zrozumieć nie tylko, co obejmuje ubezpieczenie OC, ale także czego ono nie obejmuje. Zgodnie z art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez kierowcę właścicielowi samochodu, a także za szkody: w frachcie, paczkach lub bagażu przewożonym za opłatą; polegająca na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych lub innych kosztowności; polegający na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Kto jest objęty ubezpieczeniem OC?

Kwestia tego, kto korzysta z ochrony, wiąże się z pytaniem, co obejmuje ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC związane jest z pojazdem, a nie z indywidualnym kierowcą. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej „obejmuje odpowiedzialność cywilną każdego, kto wyrządza szkodę w związku z eksploatacją pojazdu mechanicznego podczas kierowania pojazdem mechanicznym w okresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej”, zgodnie z art. 35 ustawy.

Równie ważne jest rozważenie własnych strat.

Wiedząc, co obejmuje ubezpieczenie OC, warto rozważyć wykupienie opcjonalnej polisy na klimatyzację. Pokryjemy koszty naprawy własnego pojazdu za pośrednictwem Autocasco, nawet jeśli ponosimy winę w kolizji. Ochrona przed kradzieżą samochodu może być objęta ubezpieczeniem AC.

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/